Poziv za studente - Balkanska škola za mlade

Centar za napredne studije u saradnji sa partnerima u 2016. godini realizira program pod nazivom Balkanska škola za mlade, a predstavlja neformalni, integrirani studijski program namijenjen studentima humanističkih nauka.

U toku je upis u II generaciju polaznika programa, stoga se pozivaju svi zaintresirani studenti dodiplomskog i eventualno master programa, da u narednih 7 dana (do utorka, 4. oktobra 2016.) apliciraju.

Dodatne informacije se mogu naći na linku: http://cns.ba/vijesti/poziv-za-prijave/

A prijavni formular na: https://www.formpl.us/form/6462554421329920

Pedagoški fakultet Sarajevo