O B A V I J E S T

POVODOM OBILJEŽAVANJA 70 GODINA PEDAGOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU I ODRŽAVANJA OKRUGLOG STOLA „POLOŽAJ OSOBA SA INVALIDITETOM I NJIHOVIH PORODICA U KANTONU SARAJEVO“ NASTAVA NA PEDAGOŠKOM FAKULTETU U PETAK 7.10.2016. SE NEĆE ODRŽATI.

DEKANAT

Pedagoški fakultet Sarajevo