Mr. Ružica Šutalo Selimagić - odbrana doktorske disertacije

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O b a v i j e s t

Mr. Ružica Šutalo Selimagić  branit će na Pedagoškom fakultetu Sarajevo doktorsku disertaciju pod naslovom:

Implikacije razumijevanja pročitanog na planiranje

metodičke izvedbe interpretacije književnog teksta u razrednoj nastavi

 

Odbrana će biti održana na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, sala 1)  19.11.2016. godine u 11,00 sati.

Primjerak disertacije nalazi se u Dekanatu Fakulteta i može se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 9 do 15 sati.

Pristup odbrani je slobodan.

Pedagoški fakultet Sarajevo