Kerla mr. Minela - odbrana doktorske disertacije

Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije Kerla mr. Minele pod naslovom

" Analiza učenja na online platformama u svrhu unapređivanja procesa odgoja i obrazovanja"

Odbrana će biti održana u četvrtak, 22.12.2016. godine u 13,00 sati na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, sala 3).

Pedagoški fakultet Sarajevo