Mr. Vanesa Delalić, prezentacija radne verzije doktorske disertacije

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

S a r a j e v o

Skenderija 72

 

O B A V J E Š T E N J E

 

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, mr. Vanesa Delalić, magistar odgojnih nauka – metodika nastave prirode i društva u početnoj nastavi osnovne škole, prezentirat će radnu verziju doktorske disertacije, pod naslovom: " Temeljna nastavna umijeća i efikasnost nastavnika razredne nastave ".

 

Prezentacija će se održati 13. decembra 2016. godine (utorak) sa početkom u 15,00 sati, u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo (Sala 3 – I sprat). 

Pedagoški fakultet Sarajevo