Obavijest za predstavnike studenata

             

                                                          O B A V I J E S T

Mole se predstavnici studenata svih godina da se hitno jave u Studentsku službu 28.12.2016.godine. do 9.00 sati.

                                                                               Studentska služba

Pedagoški fakultet Sarajevo