Obavijest - Prijava ispita

O B A V I J E S T

 

Studenti koji studiraju po starom nastavnom planu i programu ispite za aprilski ispitni rok mogu prijaviti od 13. do 24. 03.2017. godine.

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                           Studentska služba

 

Pedagoški fakultet Sarajevo