ODBRANA PRIJEDLOGA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – PROJEKTA

.

ODBRANA PRIJEDLOGA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – PROJEKTA

 

 

Mr. Muzafer Bibić, student trećeg ciklusa studija – doktorskog studija Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja Pedagoškog fakulteta prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom “Mogućnosti primjene savremenih koncepata osnovne škole u odgojno-obrazovni sistem Bosne i Hercegovine“.

Prezentacija će se održati u petak, 17. marta 2017. godine u 13,30 sati u prostorijama Pedagoškog fakulteta – Sala 3, I sprat.

 

 

Pedagoški fakultet Sarajevo