Raspored predavanja V semestar

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG

ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u akademskoj 2016/2017.godini

Raspored predavanja 

V  SEMESTAR 

Datum

Dan

Sat

Sala

Predmet

Nastavnik

Predavanja 

24.3.2017.

petak

17,00 h

3

Kvantitativne metode istraživanja i Kvalitativne metode istraživanja

Prof.dr. Jasna Bajraktarević

5 sati

31.3.2017.

petak

17,00 h

3

Kvantitativne metode istraživanja i Kvalitativne metode istraživanja

Prof.dr. Jasna Bajraktarević

5 sati

 

Predavanja će se održati na Pedagoškom fakultetu, Skenderija 72, sala 3 – I sprat.

Sarajevo, 17.3.2017.

Pedagoški fakultet Sarajevo