Odbrana doktorske disertacije - Nesimović mr. Sanela

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

O B A V I J E S T

Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije Nesimović mr. Sanele pod naslovom

"Geometrijski sadržaji u početnoj nastavi matematike "

Odbrana će biti održana u petak, 19.05.2017. godine u 11,00 sati na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, sala 3).

Pedagoški fakultet Sarajevo