OBAVJEŠTENJE o radnoj (korigovanoj) verziji projekta doktorske disertacije kandidata Tinjak Muamera

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE

o radnoj (korigovanoj) verziji projekta doktorske disertacije

kandidata Tinjak Muamera

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za III ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Pedagoški fakultet Sarajevo obavještava da se radna (korigovana) verzija projekta doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni radne (korigovane) verzije projekta doktorske disertacije stavljaju na uvid javnosti.

Kandidat: Muamer Tinjak

Ustanova u kojoj je kandidat zaposlen: O.Š "Aleksa Šantić" Sarajevo

Naziv doktorske disertacije:

Unapređivanje partnerstva porodice i škole u procesu

institucionalnog odgoja i obrazovanja

Sastav Komisije za pregled:

  1. Prof.dr. Hašim Muminović, redovni profesor, predsjednik
  2. Emeritus prof.dr. Sait Kačapor,  mentor i član
  3. Doc. dr. Haris Memišević, član

Ocjena projekta disertacije: Pozitivna ocjena

Projekat doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja i mogu se pogledati u prostorijama Dekanata Pedagoškog fakulteta, Skenderija 72, svakim radnim danom od 10 do 13 sati.

Pedagoški fakultet Sarajevo