{AF}Studij I ciklusa: IV godine - 240 (E)CTS

Odsjeci

Odsjek za predškolski odgoj:

 • Temeljne odrednice kurikuluma i njegova implementacija s težištem na integrirani kurikulim u predškolskim ustanovama
 • Planiranje i realizacija programskih sadržaja likovnog odgoja u predškolskoj nastavi
 • Metode i oblici rada u predškolskoj nastavi muzičkog odgoja
 • Integracija (inkluzija) djece s posebnim potrebama u predškolske ustanove - izrada i realizacija individualno prilagođenih programa
 • Interna i eksterna evaluacija kvalitete odgojno -obrazovnog rada u predškolskim institucijama

Odsjek za razrednu nastavu:

 • Humanistički aspekti obrazovanja i problemi reformiranja obrazovnog sistema
 • Podrška učenicima u procesu učenja kao koncepcijski zahtjev u devetogodišnjem osnovnom odgoju i obrazovanju
 • Ocjenjivanje učenika u nastavi bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti
 • Problemi integracije (inkluzije) djece s posebnim potrebama u osnovnoj školi – izrada i realizacija individualno prilagođenih programa
 • Savremene metode, oblici i nastavna sredstva u implementaciji reforme obrazovanja, s posebnim osvrtom na Nastavni plan i program četvrtog razreda osnovne škole
 • Programski sadržaji početne nastave matematike, izrada i izbor udžbenika u skladu s potrebama i psihofizičkim mogućnostima učenika u realizaciji reforme obrazovanja

Odsjek za kulturu življenja i tehnički odgoj:

 • Planiranje i realizacija programskih sadržaja kulture življenja i tehničkog odgoja u reformiranoj osnovnoj školi
 • Temeljne odrednice kurikuluma i njegova implementacija s težištem na kurikulum kulture življenja i tehničkog odgoja
 • Integracija (inkluzija) djece s posebnim potrebama u osnovnoj školi - izrada i realizacija individualno prilagođenih programa
 • Metode i oblici odgojno-obrazovnog rada u implementaciji reforme
 • Temeljna načela reforme obrazovanja i metodike rada
 • Različiti pristupi praćenja postignuća učenika devetogodišnje osnovne škole

Stručno zvanje:

 • Bakalaureat/Bachelor predškolskog odgoja
 • Bakalaureat/Bachelor razredne nastave
 • Bakalaureat/Bachelor kulture življenja i tehničkog odgoja

Način studiranja: Redovan / Redovan uz samofinansiranje / Vanredan

Uvjeti upisa: Završena četverogodišnja srednja škola; Položen kvalifikacioni ispit{/AF}