I CIKLUS STUDIJA - INFO

no image

 

Studij I ciklusa: IV godine - 240 (E)CTS

ODSJECI

ODSJEK ZA EDUKACIJU I REHABILITACIJU:


ODSJEK ZA KULTURU ŽIVLJENJA I TEHNIČKI ODGOJ:

 • Planiranje i realizacija programskih sadržaja kulture življenja i tehničkog odgoja u reformiranoj osnovnoj školi

 • Temeljne odrednice kurikuluma i njegova implementacija s težištem na kurikulum kulture življenja i tehničkog odgoja

 • Integracija (inkluzija) djece s posebnim potrebama u osnovnoj školi - izrada i realizacija individualno prilagođenih programa

 • Metode i oblici odgojno-obrazovnog rada u implementaciji reforme

 • Temeljna načela reforme obrazovanja i metodike rada

 • Različiti pristupi praćenja postignuća učenika devetogodišnje osnovne škole


 ODSJEK ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ:

 • Temeljne odrednice kurikuluma i njegova implementacija s težištem na integrirani kurikulim u predškolskim ustanovama

 • Planiranje i realizacija programskih sadržaja likovnog odgoja u predškolskoj nastavi

 • Metode i oblici rada u predškolskoj nastavi muzičkog odgoja

 • Integracija (inkluzija) djece s posebnim potrebama u predškolske ustanove - izrada i realizacija individualno prilagođenih programa

 • Interna i eksterna evaluacija kvalitete odgojno -obrazovnog rada u predškolskim institucijama


ODSJEK ZA RAZREDNU NASTAVU:

 • Humanistički aspekti obrazovanja i problemi reformiranja obrazovnog sistema

 • Podrška učenicima u procesu učenja kao koncepcijski zahtjev u devetogodišnjem osnovnom odgoju i obrazovanju

 • Ocjenjivanje učenika u nastavi bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti

 • Problemi integracije (inkluzije) djece s posebnim potrebama u osnovnoj školi – izrada i realizacija individualno prilagođenih programa

 • Savremene metode, oblici i nastavna sredstva u implementaciji reforme obrazovanja, s posebnim osvrtom na Nastavni plan i program četvrtog razreda osnovne škole

 • Programski sadržaji početne nastave matematike, izrada i izbor udžbenika u skladu s potrebama i psihofizičkim mogućnostima učenika u realizaciji reforme obrazovanja


Stručno zvanje:

 • Bakalaureat/Bachelor predškolskog odgoja

 • Bakalaureat/Bachelor razredne nastave

 • Bakalaureat/Bachelor kulture življenja i tehničkog odgoja


Način studiranja: Redovan / Redovan uz samofinansiranje / Vanredan

Uvjeti upisa: Završena četverogodišnja srednja škola; položen kvalifikacioni ispit