Odbrana doktorske disertacije - Delalić mr. Vanesa

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

 

O B A V I J E S T

Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije Delalić mr. Vanese  pod naslovom

" Temeljna nastavna umijeća i efikasnost nastavnika razredne nastave  "

Odbrana će biti održana u petak, 14.07.2017. godine u 14,00 sati na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, sala 3).

Pedagoški fakultet Sarajevo