PEDAGOŠKI FAKULTET

UNIVERZITET U SARAJEVU

O B A V I J E S T

Nastava za vanredni studij akademske 2019/2020. godine   I i II ciklusa, poćet će 15. 11. 2019. godine, prema rasporedu koji će naknadno biti objavljen.

Sarajevo, 1. 11. 2019. godine                                                                                DEKANAT