Univerzitet u Sarajevu

Pedagoški fakultet

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

Svi studenti, koji to do sada nisu uradili, se mole da odaberu izborni predmet u zimskom semestru u eUNSA programu. U suprotnom, eUNSA program neće moći formirati profil studenta za taj semestar, što znači da student neće moći prijaviti ni jedan ispit u zimskom semestru.

Svi studenti prve godine koji su obnovili prvu godinu a koji nisu položili slijedeće predmete:

- Filozofija odgoja

- Zdravstveni odgoj

- Medijsku kulturu

- Humana genetika

potrebno je da se jave u Studentsku službu Fakulteta najkasnije do 8. 1. 2020. godine lično ili telefonom, na broj 033 214 607.

Služba za nastavu Pedagoškog fakulteta