Upis primljenih kandidata u prvu studijsku godinu prvog ciklusa studija

O B A V I J E S T

Za kandidate koji su primljeni u prvom upisnom roku u prvu godinu  prvog ciklusa studija u 2017/2018. godini

Upis primljenih kandidata u prvu studijsku godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini obavit će se u periodu od 08.09. – 22.09.2017. godine u terminu od 11,00 – 13,00 h.

DOKUMENTI ZA UPIS

 Studentska služba

Pedagoški fakultet Sarajevo