Program obuke za studente je jedna od aktivnosti u sklopu projekta "Visoko obrazovanje- obrazovanje za sve" (VOzaSVE), koji je podržan od UNICEF-a. Cilj programa obuka je osnaživanje studenata.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane studente da se prijave na prvu, od dvije planirane, obuku pod nazivom:

Jačanje samopouzdanja studenata

DETALJNIJE