POZIV za učešće studenata iz Banja Luke i Sarajeva u realizaciji predstave

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u sklopu svojih aktivnosti usmjerenih ka prevenciji i suprostavljanju nasilnom ekstremizmu raspisuje

POZIV

za učešće studenata iz Banja Luke i Sarajeva u realizaciji predstave

Tekst poziva (latinica)  |  Tekst poziva (ćirilica)  |  OSCE brošura

 

Poster A2 final Lat Poster A2 final 1Cyr

    

 

 

Pedagoški fakultet Sarajevo