ODBRANA PRIJEDLOGA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – PROJEKTA

ODBRANA PRIJEDLOGA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – PROJEKTA

Mr. Anđelka Kovač, student trećeg ciklusa studija – doktorskog studija Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja Pedagoškog fakulteta prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom “Klavirska muzika u koncepciji svestranog odgoja i obrazovanja učenika mlađeg školskog uzrasta“.

Prezentacija će se održati u petak, 10. novembra 2017. godine u 12 sati u prostorijama Pedagoškog fakulteta – Sala 3, I sprat.

Pedagoški fakultet Sarajevo