OBAVIJEST

UVID U RADOVE I REZULTATE IZ PREDMETA MUZIČKA KULTURA ODRŽAT ĆE SE U ČETVRTAK, 13. 2. 2020. U 11:30.

UVID U RADOVE I REZULTATE IZ PREDMETA METODIKA NASTAVE MUZIČKE KULTURE I/METODIKA MUZIČKOG ODGOJA I, ODRŽAT ĆE SE U PONEDELJAK, 17. 2. 2020. U 9:30.

Prof. dr. Merima Čaušević