Amela Mešić - odbrana magistarskog rada

 

UNIVERZITET U SARAJEVU
PEDAGOŠKI FAKULTET


O B A V J E ŠT E NJ E


AMELA MEŠIĆ, profesor razredne nastave
branit će magistarski rad pod naslovom


METODIČKI MODELI KREATIVNOG RADA U POČETNOJ NASTAVI MATEMATIKE


30. juna 2011. godine (četvrtak)
sa početkom u 10,00 sati
u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo


Pristup odbrani je slobodan.
Magistarski rad može se pogledati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo, svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

 

 

Pedagoški fakultet Sarajevo