Č E S T I T K A

Studentima, nastavnicima, saradnicima i uposlenicima Pedagoskog fakulteta

čestitamo 25. novembar - Dan drzavnosti Bosne i Hercegovine. 

Dekanat

Pedagoški fakultet Sarajevo