Amina Delić-Zimić - odbrana magistarskog rada

 UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOČKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

AMINA DELIĆ-ZIMIĆ, profesor razredne nastave

branit će magistarski rad pod naslovom

 

INKLUZIVNA NASTAVA MATEMATIKE U NIŽIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE

 

13. jula 2011. godine (srijeda)

sa početkom u 12,00 sati

 u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo

 

Pristup odbrani je slobodan.

Magistarski rad  može se pogledati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo, svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

 

Pedagoški fakultet Sarajevo