Andrea Košar - odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O B A V J E Š T E NJ E

ANDREA KOŠAR, profesor predškolskog odgoja

branit će magistarski rad pod naslovom

 

„VANJSKA EVALUACIJA RADA ODGAJATELJA U

PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA  KANTONA SARAJEVO“

 

17. januara 2014. godine (petak)

sa početkom u 14,00 sati

u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo

Pristup odbrani je slobodan.

Magistarski rad  može se pogledati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo, svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

Pedagoški fakultet Sarajevo