OBAVIJEST

UVID U RADOVE I REZULTATE IZ PREDMETA MUZIČKA KULTURA ODRŽAT ĆE SE U ČETVRTAK, 30. 1. 2020. U 11:30. 

UVID U RADOVE I REZULTATE IZ PREDMETA METODIKA NASTAVE MUZIČKE KULTURE I/II, METODIKA MUZIČKOG ODGOJA I/II, ODRŽAT ĆE SE U PETAK, 31. 1. 2020. U 13:00.

Prof. dr. Merima Čaušević