Obavijest - Prijava ispita

O B A V I J E S T

 

PRIJAVA ISPITA ZA JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROK ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO PREDBOLONJSKOM SISTEMU STUDIJA OBAVIT ĆE SE U PERIODU OD 22.12. DO 28.12.2017. GODINE.

Formulare za prijavu ispita studenti mogu preuzeti sa http://old.unsa.ba/eprijava/

                                                                                    Studentska služba

Pedagoški fakultet Sarajevo