O B A V I J E S T

Zbog nemogućnosti prijave izbornih predmeta iz tehničkih razloga, prijava se produžava do 14.1.2020.godine.

                                                                                 Studentska služba