Arnela Borovac-Bekaj - odbrana magistarskog rada

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

ARNELA BOROVAC - BEKAJ, profesor razredne nastave

branit će magistarski rad pod naslovom

 

PROBLEMI U IMPLEMENTACIJI INKLUZIJE U OSNOVNOJ ŠKOLI "SKENDER KULENOVIĆ" U SARAJEVU

 

08. juna 2011. godine (srijeda)

sa početkom u 15,00 sati

u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo

 

Pristup odbrani je slobodan.

Magistarski rad  može se pogledati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo, svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

 

Pedagoški fakultet Sarajevo