Posjeta predstavnika Univerziteta „Ukshin Hoti“ iz Prizrena

U srijedu 07. 02. 2018. godine predstavnici Pedagoškog fakulteta u Sarajevu prof. dr. Fatih Destović, dekan,  prof. dr. Indira Mahmutović, prodekan za međunarodnu saradnju, prof. dr. Omer Mahmutović, te doc. dr. Emira Mešanović su primili službenu delegaciju Univerziteta „Ukshin Hoti“ iz Prizrena.

Prizren

Delegaciju Univerziteta „Ukshin Hoti“ iz Prizrena u sastavu prof. dr. Ram Vataj, rektor, dr. Idrizi Sadik, prorektor i sekretar Berisha Burim predvodila je prof. dr. Dženana Husremović, prorektorica za naučnoistraživački rad/umjetničkoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu.

Sastanak je upriličen s ciljem jačanja i razvijanja saradnje sa ovom visokoškolskom institucijom.

Univerzitet u Sarajevu je u januaru 2017. godine potpisao sporazum o saradnji sa Univerzitetom „Ukshin Hoti“ na kojem su studijski programi organizirani i na bosanskom jeziku.

Predstavnici obje institucije su naglasili značaj obostrane razmjene nastavnika, istraživača, studenata i drugog osoblja u cilju profesionalnog usavršavanja i razmjene iskustava.

Prizren 1

Pedagoški fakultet Sarajevo