Obavijest

O B A V I J E S T

Povodom DANA NEZAVISNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE Fakultet neće raditi 01.03. I 02.03. 2018. godine.

Naknadno će se utvrditi nadoknada za 02.03.2018. godine.

Svim studentima, nastavnicima, saradnicima i uposlenicima Pedagoškog fakulteta i građanima Bosne i Hercegovine upućujemo čestitke povodom
1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine

                                        

Pedagoški fakultet Sarajevo