Daniela Weber - odbrana magistarskog rada

 UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET


O B A V J E Š T E NJ E


DANIELA WEBER, profesor razredne nastave
branit će magistarski rad pod naslovom


ULOGA UČITELJA U INKLUZIJI DJECE S ADHD SINDROMOM


06. marta 2013. godine (srijeda)
sa početkom u 12,00 sati
u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo


Pristup odbrani je slobodan.
Magistarski rad može se pogledati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo, svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

 

 

Pedagoški fakultet Sarajevo