Daria Dizdarević - odbrana doktorske disertacije

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Mr. DARIA DIZDAREVIĆ branit će na Pedagoškom fakultetu Sarajevo doktorsku disertaciju pod naslovom:

EKSPERIMENTALNA VALORIZACIJA INTERAKTIVNOG UČENJA

U RAZREDNOJ NASTAVI

Odbrana će biti održana na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, sala 2) 04.12.2013. godine u 13,00 sati.

Primjerak disertacije nalazi se u Dekanatu Fakulteta i može se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 9 do 15 sati.

Pristup odbrani je slobodan.

Pedagoški fakultet Sarajevo