OBAVJEŠTENJE o radnoj (korigovanoj) verziji projekta doktorske disertacije

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE

o radnoj (korigovanoj) verziji projekta doktorske disertacije

kandidata Dragane Aleksić

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za III ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Pedagoški fakultet Sarajevo obavještava da se radna (korigovana) verzija projekta doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni radne (korigovane) verzije projekta doktorske disertacije stavljaju na uvid javnosti.

Kandidat: Dragana Aleksić

Ustanova u kojoj je kandidat zaposlen: Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu

Naziv doktorske disertacije: Savremena škola u novom mrežnom internet okruženju i reinženjering nastavnih procesa

Sastav Komisije za pregled:

  1. dr. Nedžad Dukić, redovni profesor – predsjednik
  2. dr. Mensura Kudumović, vanredni profesor - mentor
  3. dr.Jasna Bajraktarević, redovni profesor – član

Ocjena projekta disertacije: Pozitivna ocjena

Projekat doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja i mogu se pogledati u prostorijama Dekanata Pedagoškog fakulteta, Skenderija 72, svakim radnim danom od 9 do 13 sati.

Pedagoški fakultet Sarajevo