Delila Ramić - odbrana magistarskog rada

 UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET


O B A V J E Š T E NJ E


DELILA RAMIĆ, profesor pedagogije
branit će magistarski rad pod naslovom


KVALITET ODNOSA NASTAVNIK-UČENIK KAO DETERMINANTA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA SREDNJE ŠKOLE


22.novembra 2012. godine (četvrtak)
sa početkom u 14,00 sati
u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo


Pristup odbrani je slobodan.
Magistarski rad može se pogledati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo, svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

 

 

Pedagoški fakultet Sarajevo