Izvještaj komisije za izbor nastavnika

U skladu sa članom 108. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17), rukovodilac organizacione jedinice izvještaj Komisije za izbor u zvanje sa prijedlogom komisije objavljuje na internet stranici najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Vijeća Fakulteta na kojoj će se glasati o prijedlogu komisija:

IZVJEŠTAJ

Pedagoški fakultet Sarajevo