Derva Bajrić - odbrana magistarskog rada

 UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

DERVA BAJRIĆ, diplomirani pedagog-psiholog
branit će magistarski rad pod naslovom


UPRAVLJANJE RAZVOJNIM PROMJENAMA U SISTEMU OSNOVNOG OBRAZOVANJA BRČKO DISTRIKTA BIH

 

17. jula 2012. godine (utorak)

sa početkom u 10,00 sati

u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo

 

Pristup odbrani je slobodan.

Magistarski rad može se pogledati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo, svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

 

Pedagoški fakultet Sarajevo