Dijana Dorfer-Galijašević - odbrana magistarskog rada

 UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET


O B A V J E Š T E NJ E


DIJANA DORFER-GALIJAŠEVIĆ, profesor razredne nastave
branit će magistarski rad pod naslovom


ULOGA MENADŽMENTA U RAZVOJU PROFESIONALNOGIDENTITETA NASTAVNIKA OSNOVNE ŠKOLE


16. jula 2013. godine (utorak)
sa početkom u 14,00 sati
u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo


Pristup odbrani je slobodan.
Magistarski rad može se pogledati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo, svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

 

Pedagoški fakultet Sarajevo