OBAVIJEST - Prijava ispita za septembarski ispitni rok

O B A V I J E S T

Prijava ispita za septembarski ispitni rok

 

Prijava ispita za septembarski ispitni rok vršit će se od 19. 7. do 27. 8. 2018. godine!

Prijavu ispita za septembarski ispitni rok nije moguće izvršiti preko ISSS sistema. Studenti moraju putem KORISNIČKOG KOMENTARA da napišu PUNI NAZIV PREDMETA koji žele da prijave i da naznače mail adresu.

Također, studenti su obavezni da pregledaju sve podatke na ISSS računu i da prijave eventualne greške!

Studentska služba

Pedagoški fakultet Sarajevo