Džejna Tihić - odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 DŽEJNA TIHIĆ, profesor razredne nastave

branit će magistarski rad pod naslovom

 

  METODIČKI ASPEKTI INTERPRETACIJE BAJKE U RAZREDU ZA SVE

 

 14. jula 2011. godine (četvrtak)

sa početkom u 16,30 sati

 u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo

 

 Pristup odbrani je slobodan.

Magistarski rad  može se pogledati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo, svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

 

Pedagoški fakultet Sarajevo