Ediba Dizdar - odbrana magistarskog rada

 UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET


O B A V J E Š T E NJ E


EDIBA DIZDAR, profesor razredne nastave
branit će magistarski rad pod naslovom


SPECIFIČNOSTI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U UVJETIMA BOLNIČKOG LIJEČENJA


22.novembra 2012. godine (četvrtak)
sa početkom u 12,00 sati
u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo


Pristup odbrani je slobodan.
Magistarski rad može se pogledati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo, svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

 

 

Pedagoški fakultet Sarajevo