Prijedlog rang liste kandidata - Septembar 2018.

PRIJEDLOG RANG LISTE 2018/2019.

Vrijeme predviđeno za prigovere i žalbe:

Utorak, 18.9.2018.

Srijeda, 19.9.2018.

Četvrtak, 20.9.2018.

Pedagoški fakultet Sarajevo