KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA 2018/2019.

KONAČNA RANG LISTA


 

VAŽNA NAPOMENA

U skladu sa Konkursom za upis studenata u I godinu I ciklusa studija u 2018/2019 godini od 23.8. 2018. godine, kandidati koji su ostvarili pravo na upis su dužni da u roku od 7 dana od dana objave konačne rang liste obavezno dostave originalne dokumente i izvrše upis. U suprotnom, smatra se da je kandidat odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao a pravo upisa stiče sljedeći kandidat sa konačne rang liste, koji je ispunio uvjete za upis.

Upis će se vršiti od 24.9. do 28. 9. 2018.

u terminu od 9,00 – 13,00 h.


 

 

ZA UPIS NA I GODINU I CIKLUSA STUDIJA POTREBNO JE:

 • INDEX SA UPISNIM MATERIJALOM

(nabavlja se na Pravnom ili Ekonomskom fakultetu)

 • LJEKARSKO UVJERENJE (izdaje Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 36)
 • DVIJE SLIKE (4x6)
 • UPLATNICA ZA ŠKOLARINU

ŽIRO RAČUN PEDAGOŠKOG FAKULTETA 3389002208253219 UniCredit Bank

 • Redovni studenti 100,00 KM
 • Redovni samofinansirajući studenti 1200,00 KM
 • Vanredni studenti 900,00 KM

(redovni samofinansirajući i vanredni studenti plaćaju u dvije rate, prva rata prilikom upisa, a druga rata u februaru)

 • UPLATNICA ZA BIBLIOTEKU 30,00 KM

ŽIRO RAČUN PEDAGOŠKOG FAKULTETA 3389002208253219 UniCredit Bank

 • Studenti koji žele da izvrše uplatu za FOND „Suada Dilberović“

UPLATA 5,00 KM ZA FOND „SUADA DILBEROVIĆ“

ŽIRO RAČUN: 3383202250621169

Svrha uplate: uplata u Fond „Suada Dilberović“

 • ISSS
  • 10,00 KM ŽIRO RAČUN PEDAGOŠKOG FAKULTETA 3389002208253219 UniCredit Bank
  • 10,00 KM ŽIRO RAČUN ISSS-a 3383202250621169 UniCredit Bank (sa naznakon Pedagoški fakultet)
 • Studenti koji žele biti članovi Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu (SPUS-a) uplatu u iznosu od 5,00 KM mogu izvršiti na žiro račun 3386902222532015 UniCredit Bank

Svrha uplate: sredstva za aktivnosti SPUS-a

Na uplatnici obavezno naznačiti ime i prezime i naziv fakulteta

 • OSIGURANJE u iznosu od 5,00 KM plaćat će se naknadno

Pedagoški fakultet Sarajevo