Upis u 2018/2019. akademsku godinu

 

Studenti koji su ispunili uslove za upis u narednu 2018/2019. akademsku godinu ili koji obnavljaju godinu, upis mogu izvršiti od 26. 9. do 4. 10. 2018. godine.

Studentska služba


ZA UPIS NA II, III i IV GODINU STUDIJA I OBNOVE SVIH GODINA POTREBNO JE:

 • UPLATNICA ZA ŠKOLARINU

ŽIRO RAČUN PEDAGOŠKOG FAKULTETA 3389002208253219 UniCredit Bank

 • Redovni studenti 100,00 KM
 • Redovni samofinansirajući studenti 1200,00 KM
 • Vanredni studenti 900,00 KM

(redovni samofinansirajući i vanredni studenti plaćaju u dvije rate, prva rata prilikom upisa, a druga rata u februaru)

STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU GODINU

 • Redovni studenti plaćaju 200,00 KM
 • Redovni samofinansirajući plaćaju 100,00 KM po ne položenom ispitu, s tim da ukupna uplata ne smije preći 1200,00 KM
 • Vanredni studenti plaćaju 100,00 KM po nepoloženom ispitu
 • UPLATNICA ZA BIBLIOTEKU 30,00 KM

ŽIRO RAČUN PEDAGOŠKOG FAKULTETA 3389002208253219 UniCredit Bank

 • Studenti koji žele da izvrše uplatu za FOND „Suada Dilberović“

UPLATA 5,00 KM ZA FOND „SUADA DILBEROVIĆ“

ŽIRO RAČUN: 3383202250621169

Svrha uplate: uplata u Fond „Suada Dilberović“

 • ISSS
  • 10,00 KM ŽIRO RAČUN PEDAGOŠKOG FAKULTETA 3389002208253219 UniCredit Bank
  • 10,00 KM ŽIRO RAČUN ISSS-a 3383202250621169 UniCredit Bank (sa naznakon Pedagoški fakultet)
 • OSIGURANJE 5,00 KM plaća se u Asocijaciji studenata Pedagoškog fakulteta
 • Studenti koji žele biti članovi Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu (SPUS-a) uplatu u iznosu od 5,00 KM mogu izvršiti na žiro račun 3386902222532015 UniCredit Bank

Svrha uplate: sredstva za aktivnosti SPUS-a

Na uplatnici obavezno naznačiti ime i prezime i naziv fakulteta

Pedagoški fakultet Sarajevo