Elmedina Muratović - odbrana magistarskog rada

 UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET


O B A V J E Š T E NJ E

 

ELMEDINA MURATOVIĆ, profesor razredne nastave
branit će magistarski rad pod naslovom


EFEKTI PRIMJENE MULTIMEDIJE NA SATIMA INTERPRETACIJE KNJIŽEVNOG TEKSTA U RAZREDNOJ NASTAVI


21. decembra 2012. godine (petak)
sa početkom u 16,30 sati
u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo


Pristup odbrani je slobodan.
Magistarski rad može se pogledati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo, svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

 

 

Pedagoški fakultet Sarajevo