Preuzimanje diploma

O B A V I J E S T

Diplomanti koji nisu preuzeli svoje diplome na svečanoj promociji održanoj 1. 12. 2018. godine iste mogu preuzeti od 18. do 28. 12. 2018. godine u terminu od 11,00 – 13,00 sati.

Studentska služba

Pedagoški fakultet Sarajevo