O B A V I J E S T

POVODOM NOVOGODIŠNJIH PRAZNIKA FAKULTET NEĆE RADITI 31.12.2018., 01.01. I 02.01.2019. GODINE.

SVIM NASTAVNICIMA, SARADNICIMA, UPOSLENICIMA I STUDENTIMA ŽELIMO SRETNU I USPJEŠNU NOVU 2019.GODINU.

DEKANAT

Pedagoški fakultet Sarajevo