Preuzimanje novih korisničkih šifri

O B A V I J E S T

Preuzimanje novih korisničkih šifri za eUNSA sistem možete izvršiti od 8. – 10. 1. 2019. godine u prostorijama studentske službe u terminu od 11,00 – 13,00 h.

Studentska služba

Pedagoški fakultet Sarajevo