Poziv na prezentaciju servisa kompanije Wiley & Sons

ORGANIZACIJSKE JEDINICE UNSA/ UNIVERZITETSKI CENTRI                     

 

n/r prodekani za nastavu/direktori

 

 

Predmet: Poziv na prezentaciju servisa kompanije Wiley & Sons  - dostavlja se

 

Poštovani prodekani i prodekanese za nastavu, poštovani direktori i direktorice,

Pozivamo vas na predstavljanje edukacijskih servisa kompanije Wiley & Sons koja će biti održana u četvrtak, 07. februara 2019. godine, u sali Senata Univerziteta u Sarajevu, sa početkom u 13:00. U ime kompanije Wiley & Sons, prezentaciju će voditi g-din Ian Gibson, direktor edukacijskih servisa pomenute kompanije.

Naime, Univerzitet u Sarajevu će 07. – 08. februara 2019. godine posjetiti delegacija kompanije Wiley & Sons, SAD, koju će voditi g-din Ian Gibson, direktor edukacijskih servisa. Tom prilikom će biti potpisati Sporazum o saradnji između Wiley & Sons i Univerziteta u Sarajevu, a za prodekane za nastavu organizacijskih jedinica Univerziteta u Sarajevu i direktore univerzitetskih centara je planirano predstavljanje edukacijskih servisa ove svjetski poznate kompanije, kao i prezentacija mogućnosti daljnje saradnje.

Napomene radi, Sporazum o saradnji koji će UNSA potpisati sa kompanijom Wiley & Sons odnosi se, između ostalog, na sljedeće oblasti:

  • Zagovaranje politika, dijalog i obrazovanje u oblasti e-knjiga i zaštite autorskih prava na Internetu;
  • Institucionalni razvoj u oblasti izdavačke djelatnosti i razvoja obrazovnih planova i programa;
  • Jačanje izdavačkih kapaciteta partnera na lokalnim jezicima;
  • Transfer znanja i razvoj sveobuhvatnih nastavnih materijala, naročito za on-line i e-learning programe

Predstavljanje je jedinstvena prilika za sve organizacijske jedinice i univerzitetske centre za potrebne procjene i eventualni dogovor o njihovom pojedinačnom i specifičnom uključivanju u provođenje pomenutog Sporazuma o saradnji.

S poštovanjem,

Prof. dr. Aida Hodžić                                                    

 

EXP:

Saša Madacki

Rukovodilac / Head / Chef de service

Služba za nastavu / Office of Teaching and Learning / Service des Etudes et de la Vie Etudiante

Univerzitet u Sarajevu  / University of Sarajevo / Université de Sarajevo

Obala Kulina bana 7/II

71000 Sarajevo

Tel/Phone: 00 387 (0)33 565-119

www.unsa.ba

Pedagoški fakultet Sarajevo