Obavijest - Prijava ispita

                                                           O B A V I J E S T

 

Prijava ispita preko eUnsa programa za februarski ispitni rok će biti od 11.2. do 15.2.2019.godine.

NAPOMENA: Nakon navedenog datuma neće se moći izvršiti prijava ispita.

                                                                             Studentska služba

Pedagoški fakultet Sarajevo